Es presenta una web sobre estudis locals

La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha impulsat un nou web d’estudis locals, que permet consultar on-line els diferents estudis socioeconòmics que fan referència a la demarcació de Barcelona i al seu territori a mode de base...