Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants de la comarca, per ajudar a la presa de decisions.

Informe Econòmic Anual

Descarrega’t la darrera versió publicada de l’informe

Igualada en xifres

Descarrega’t la darrera versió de l’informe Igualada en xifres

Mapes temàtics

Visualitza la representació territorial de diferents variables socioeconòmiques

Taules en format *.csv

Descarrega’t les taules de síntesi de les diferents variables socioeconòmiques comarcals

Últimes notícies

Actualització de l’informe econòmic de l’Anoia

Ja es troba disponible una nova edició de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquest informe és una publicació amb més de 25 anys de continuïtat, que repassa  l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys a la comarca de l’Anoia. L’informe...

Actualitzacions de taules i mapes de l’Anoia

Recentment, s’han actualitzat els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de l’any 2021 per als 33 municipis de la comarca. Els mapes temàtics recullen...