Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants de la comarca, per ajudar a la presa de decisions.

Informe Econòmic Anual

Descarrega’t la darrera versió publicada de l’informe

Igualada en xifres

Descarrega’t la darrera versió de l’informe Igualada en xifres

Mapes temàtics

Visualitza la representació territorial de diferents variables socioeconòmiques

Taules en format *.csv

Descarrega’t les taules de síntesi de les diferents variables socioeconòmiques comarcals

Últimes notícies

Nova versió de la plataforma MesuraDEL

Ja està disponible la nova versió de la plataforma MesuraDEL. És un sistema d’informació que ofereix el grau d’assoliment dels territoris en setze àmbits de desenvolupament. L’eina, que ha estat desenvolupada per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local...

Actualitzacions de taules i mapes de l’Anoia

Recentment, s’han actualitzat els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de l’any 2022 per als 33 municipis de la comarca. Els mapes temàtics recullen...

Ja està disponible l’Igualada en xifres 2022

Una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2022, es pot descarregar ja a la web de l’observatori. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir...