Informe socioeconòmic de l’Anoia

Un balanç de la situació soecioeconòmica a la comarca

Es tracta d’un informe de periodicitat anual editat ininterrompudament per l’Ajuntament d’Igualada des de l’any 1997. Recull els principals indicadors socioeconòmics de la comarca i en mostra la seva evolució en els darrers anys. És un document de referència al territori pel que fa a continguts, especialment pels agents socioeconòmics.

A continuació podeu consultar l’Informe Econòmic Anual dels darrers anys, descarregant-lo en format pdf.