Fitxes municipals

Consulta la situació socioeconòmica de cada municipi de la comarca de l'Anoia

Municipis i Indicadors

En aquesta secció podreu consultar les fitxes de tots els municipis de la comarca. La informació associada a cada municipi està diferenciada en quatre àmbits: Demografia, Mercat Laboral, Teixit Productiu i Habitatge.

Seleccioneu el municipi sobre el qual desitgeu consultar la informació i podeu desplegar un document en format PDF amb la informació del municipi, amb l’any de referència corresponent. Per complementar aquesta informació, es pot consultar l’apartat ‘Consulta de dades’ amb les sèries estadístiques completes i descarregar-ne els fitxers. També pots consultar les fonts d’on ha estat extreta la informació.