Consulta de dades

Consultes a mida de dades de la comarca

 

En aquest apartat podeu consultar sèries de dades de diferents variables i indicadors, desglossades per anys i municipis. La informació associada a cada municipi està diferenciada en diferents seccions: Síntesi d’indicadors, Demografia, Mercat Laboral, Teixit Productiu i Habitatge i Altres dades. Useu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar els anys de la sèrie. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.