Notícies

Un recull de les últimes notícies rellevants

Nova versió de la plataforma MesuraDEL

Ja està disponible la nova versió de la plataforma MesuraDEL. És un sistema d’informació que ofereix el grau d’assoliment dels territoris en setze àmbits de desenvolupament. L’eina, que ha estat desenvolupada per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local...

Actualitzacions de taules i mapes de l’Anoia

Recentment, s’han actualitzat els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de l’any 2022 per als 33 municipis de la comarca. Els mapes temàtics recullen...

Ja està disponible l’Igualada en xifres 2022

Una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2022, es pot descarregar ja a la web de l’observatori. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir...

Actualització de l’informe econòmic de l’Anoia

Ja es troba disponible una nova edició de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquest informe és una publicació amb més de 25 anys de continuïtat, que repassa  l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys a la comarca de l’Anoia. L’informe...

Actualitzacions de taules i mapes de l’Anoia

Recentment, s’han actualitzat els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de l’any 2021 per als 33 municipis de la comarca. Els mapes temàtics recullen...

Nou informe d’Igualada en xifres

Ja està disponible una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2021. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades...