Mapes temàtics de l'Anoia

Una representació gràfica de les dades sobre el territori

Consulta la informació socioeconòmica dels diferents municipis de la comarca, representada gràficament sobre el territori. Selecciona prèviament el tipus de mapa que vols consultar. Aleshores, clica sobre la superfície d’un municipi i se t’obrirà una finestra amb les seves dades i l’àmbit temàtic seleccionat. També pots consultar les fonts de dades d’on ha estat extreta la informació.

Mapa bàsic de variables municipals de l’Anoia (2022)

 

Mapa de demografia de l’Anoia (2022)

Mapa dels assalariats a l’Anoia (2022)

Mapa dels autònoms a l’Anoia (2022)

Mapa de l’atur de l’Anoia (desembre de 2022)

Mapa del teixit productiu de l’Anoia (2022)

Mapa de variables d’habitatge de l’Anoia (2022)

Mapa de població resident a l’estranger (2009-2022)

Variables Municipals

Mapa bàsic de variables municipals de l’Anoia (2018)

Demografia

Mapa de demografia de l’Anoia (2015)

Assalariats

Mapa dels assalariats a l’Anoia (2015)

Autònoms

Mapa dels autònoms a l’Anoia (2015)

Atur

Mapa de l’atur de l’Anoia (desembre de 2015)

Teixit Productiu

Mapa del teixit productiu de l’Anoia (2015)

Habitatge

Mapa de variables d’habitatge de l’Anoia (2015)

Residents Estranger

Mapa de població resident a l’estranger (2009-2018)