Es presenta una web sobre estudis locals

febr. 27, 2017

La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha impulsat un nou web d’estudis locals, que permet consultar on-line els diferents estudis socioeconòmics que fan referència a la demarcació de Barcelona i al seu territori a mode de base de dades.

La web, que s’anirà actualitzant amb els nous estudis que es vagin recopilant i indexant, permet una recerca dels estudis publicats per temàtica o per territori. També conté un apartat d’Atles del desenvolupament econòmic local, amb informació sobre diferents factors i models de desenvolupament.

Podeu consultar la web a l’adreça www.estudislocals.cat.