Actualitzats els mapes temàtics de l’Anoia

Ja pots trobar a l’apartat “Mapes temàtics” els nous mapes amb les dades actualitzades a l’any 2017 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia. Els mapes temàtics recullen visualment algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca,...

Nou informe Igualada en xifres, amb les dades del 2017

Ja està disponible l’informe Igualada en xifres 2017. Es tracta d’un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades demogràfiques, de mercat de treball, teixit productiu, habitatge i...