Ja està disponible l’Informe econòmic de l’Anoia 2017

Ja es pot consultar l’edició de l’any 2017 de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. L’informe recull l’evolució a l’Anoia de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys, a través d’indicadors demogràfics, del mercat de treball, del teixit productiu i de...