Ja es pot consultar l’edició de l’any 2017 de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. L’informe recull l’evolució a l’Anoia de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys, a través d’indicadors demogràfics, del mercat de treball, del teixit productiu i de l’habitatge, entre d’altres. Es tracta d’una publicació de més de 15 anys de continuïtat,  amb més de 300 gràfics, prop de 30 taules i una quinzena de mapes, recollits en més de 250 pàgines.

L’informe econòmic és la principal publicació de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, que té per objectiu facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil. La seva tasca consisteix en recopilar, difondre i analitzar variables socioeconòmiques i ocupacionals a fi efecte de poder disposar de dades fiables sobre la realitat socioeconòmica local. L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.

Es pot consultar la web de l’Observatori i descarregar-se els diferents treballs, entre ells l’Informe Econòmic Anual 2017, a www.observatorianoia.cat. La web ofereix les diferents publicacions que es treballen des de l’Observatori, així com un recull d’estadístiques i estudis relacionats amb la comarca de l’Anoia.