Ja està disponible la nova versió de la plataforma MesuraDEL. És un sistema d’informació que ofereix el grau d’assoliment dels territoris en setze àmbits de desenvolupament. L’eina, que ha estat desenvolupada per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, permet fer consultes a escala municipal, comarcal, de sistema urbà, unitat de paisatge així com crear agrupacions expresses.

En relació amb la versió anterior ofereix un mòdul nou de dinàmica territorial en què es pden consultar les especialitzacions econòmiques, l’evolució dels sectors els darrers deu anys o els components que empenyen el creixement.

Així, el MesuraDEL presenta una diagnosi àgil per a qualsevol àmbit territorial de Catalunya, més de cent opcions de mapes temàtics, els components de creixement o l’evolució dels sectors per als darrers deu anys.

L’objectiu és que aquestes dades serveixin als ens locals per fer una planificació estratègica de caràcter territorial, però també per tenir en compte en projectes d’impuls empresarial, formació ocupacional o altres temes de desenvolupament econòmic. L’eina, nascuda l’any 2016 com un arxiu Excel amb 30.000 dades de la província de Barcelona, s’acaba d’actualitzar i és actualment un potent mòdul de Power BI que permet visualitzar 1 milió de dades de tots els municipis de Catalunya.