Ja es troba disponible una nova edició de l’informe titulat ‘Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona’ corresponent a l’any 2023. L’objectiu de l’estudi, elaborat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, és radiografiar l’estructura productiva de totes les comarques, identificant les principals empreses de la demarcació. Es basa en l’explotació de dades del registre mercantil i mostra una visió global del teixit productiu comarcal. L’any de referència de les dades és el 2021.

En quan als resultats de l’Anoia, tres dels trenta-tres municipis de la comarca (Igualada, Masquefa i Sta. Maria de Miralles) concentren més de la meitat de la facturació total del teixit empresarial anoienc.

El 36,4% dels 4.775,4 milions d’euros que facturen les més de 1.800 empreses de la comarca procedeix de la indústria. Dels més de 1.700 milions d’euros de facturació de la indústria, 362 milions d’euros procedeixen del paper i arts gràfiques; 305 milions d’euros del sector de vehicles de motor i altres materials de transport i 300 milions d’euros del sector tèxtil, confecció, cuir i calçat.

De les deu primeres empreses amb major volum de facturació, només n’hi ha una ubicada a Igualada. Tres estan a La Pobla de Claramunt, dues a Santa Maria de Miralles, també dues a Òdena i, finalment, una a Masquefa i una altra a Calaf.

Es pot consultar i descarregar l’estudi en aquest enllaç i consultar la informació més rellevant en aquesta nota de premsa.