Ja pots trobar a l’apartat “Fitxes municipals” les dades actualitzades a l’any 2020 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia.

Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així, fa un repàs a la composició demogràfica del municipi i la seva evolució entre els anys 2010 i 2020, tot comparant-lo amb la mitjana anoienca i comarcal. També repassa la situació del mercat laboral, fent referència a la població activa del municipi i les seves característiques, així com la distribució per sectors d’assalariats i autònoms del municipi. L’evolució de les dades de contractació i d’atur també són objecte del recull. Igualment, es fa un apunt del teixit productiu del municipi, amb l’evolució del nombre d’empreses per sectors i tamany. Finalment es representen algunes variables relatives a l’habitatge, com són els habitatges iniciats i acabats al municipi, el nombre de contractes de lloguer i el seu preu mitjà.

Val a dir que, en aquest cas, les dades relatives al 2020 d’assalariats i autònoms, així com també d’empreses, fa referència al 3r trimestre del 2020. Un tall en el subministrament de dades en base municipal i comarcal que ofereix l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya n’ha estat la causa. Tot i que des del mateix Observatori del Treball s’està treballant per solucionar el problema, això ha provocat un retard en els diferents productes oferts pels observatoris comarcals i locals de tota la demarcació de Barcelona i, finalment, s’ha optat per presentar les dades de 3r trimestre de 2020.