La Diputació de Barcelona ha impulsat una nova eina de mesura i anàlisi del desenvolupament econòmic local: el MesuraDEL. Aquesta eina, disponible des de la base de dades local HERMES, ofereix informació del grau d’assoliment dels municipis, sistemes territorials i comarques en setze àmbits que considerem crítics com, entre d’altres, l’accessibilitat externa, la transició econòmica, el paisatge i el patrimoni, i la salut i el benestar.

Els objectius de la nova eina són monitoritzar els signes vitals dels municipis, a través de setze àmbits que componen el nucli del desenvolupament econòmic local; avaluar l’impacte de la Covid i l’evolució de la recuperació tant des d’una òptica territorial com pel que fa a la incidència en els diferents factors de desenvolupament; descobrir models i patrons del desenvolupament econòmic local, és a dir, com es combinen els factors per generar prosperitat als diversos territoris de la demarcació; reconèixer les interaccions entre les diferents escales que incideixen en el desenvolupament econòmic local; i finalment, proporcionar una eina d’aprenentatge basada en casos a partir de la identificació dels municipis que tenen un assoliment més elevat en determinats camps.

Aquesta nova eina és un producte de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de Creacció. Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, els Ajuntaments de Mollet del Vallès i d’Igualada i els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Maresme aplegats al si de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Es pot consultar la nova eina en aquest enllaç.