Els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de l’any 2019 per als 33 municipis de la comarca.

Els mapes temàtics recullen visualment algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca, Així, al clicar sobre un municipi en concret es desplega una finestra amb informació sobre aquell municipi.

En concret, la web recull mapes de síntesi, demografia, assalariats, autònoms, atur, teixit productiu i habitatge. També recull un mapa amb la població anoienca resident a l’estranger, per països.

Igualment, les taules descarregables permeten una consulta interactiva de les dades (seleccionant l’any de referència, l’àrea comarcal o el municipi) i es poden descarregar en diferents formats per tal de poder treballar-les més a fons. S’inclouen taules de demografia, mercat de treball, teixit productiu i habitatge, a més d’una genèrica amb indicadors de síntesi.

Es recomana consultar l’apartat “Fonts de dades” per conèixer més a fons l’origen de les dades presentades.