La Diputació de Barcelona ha publicat un informe que analitza l’evolució dels sistemes de competitivitat comarcals a la província pel període 2016-2018, i que actualitza l’anterior informe que comprenia el període 2014-2015.

El treball proporciona la posició que ocupen les 42 comarques catalanes en relació a un rànquing global de competitivitat i també en cadascun dels factors de competitivitat analitzats.

Es realitza una anàlisi en profunditat dels determinants de la competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, identificant el model de desenvolupament subjacent i les possibles estratègies a desenvolupar per millorar la competitivitat.

Es pot consultar l’estudi en aquest enllaç