Ja està disponible una nova edició de l’Anuari Econòmic Comarcal. Es tracta d’una publicació dirigida pel catedràtic d’economia aplicada Josep Oliver, que antigament editava Caixa de Catalunya i que actualment ho fa el servei d’estudis del BBVA. Recull dades econòmiques a nivell comarcal i fa una aproximació al Valor Afegit Brut (VAB) de les 42 comarques catalanes.

L’any 2018, el VAB a l’Anoia va créixer un 1,5%, situant-se per sota del VAB a nivell català, que va augmentar un 2,6%. L’indicador de l’Anoia és degut un feble creixement industrial i una moderada dinàmica del sector terciari, mentre que ela construcció i el primari experimentaven un creixement més destacat.

Es pot consultar la totalitat de l’estudi en aquest enllaç.