L’apartat “Mapes temàtics” de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia ha estat actualitzat. Així, s’hi poden trobar els nous mapes de l’Anoia, amb les dades actualitzades a l’any 2018 pels 33 municipis de la comarca.

Els mapes temàtics recullen visualment algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca, Així, al clicar sobre un municipi en concret es desplega una finestra amb informació sobre aquell municipi.

En concret, la web recull mapes de síntesi, demografia, assalariats, autònoms, atur, teixit productiu i habitatge. També recull un mapa amb la població anoienca resident a l’estranger, per països.