La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona han editat, un any més, l’informe territorial de la demarcació de Barcelona. Dit informe inclou informació socioeconòmica de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, així com també una visió de conjunt.

A més, s’inclou un seguit de mapes de projectes estratègics locals, així com articles relacionats amb la dinàmica de cada territori. Finalment, l’informe es tanca amb diferents capítols temàtics, enguany centrats en els polígons d’activitat econòmica, les empreses del sector TIC, la compra-venda d’habitatges, així com els models de desenvolupament econòmic local als municipis.

Es pot consultar i descarregar l’informe en aquest enllaç