La Diputació de Barcelona ha publicat l’estudi Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Barcelona. Explotació de les dades del Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), en què recull dades dels polígons situats en cadascuna de les dotze comarques barcelonines, i es compara amb la informació dels polígons catalans. L’informe inclou 30 rànquings amb la posició i el valor de les quaranta-dues comarques catalanes en cadascun dels àmbits mesurats, i 30 mapes temàtics amb la distribució d’aquests valors a les comarques barcelonines.

L’informe també inclou una aproximació a la situació dels polígons de la demarcació i repassa el ventall de recursos, tècnics i econòmics, que la Diputació de Barcelona ha destinat als ens locals en la seva tasca de millora dels polígons d’activitat econòmica.

Es pot descarregar l’estudi en aquest enllaç.