La Generalitat de Catalunya va presentar a finals de l’any 2018 la Guia de visualització de dades, una eina adreçada als departaments i organismes de la Generalitat, però també a la ciutadania, que explica de manera senzilla com representar informació complexa de forma gràfica i eficient. La Guia l’ha elaborat la Direcció General d’Atenció Ciutadana juntament amb dos experts en la matèria i amb el suport de la Direcció General de Difusió que ha ampliat les pautes de disseny corporatiu de gràfics i taules.

Aquesta guia s’afegeix al treball fet per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que a través de la web Visualitzadades.com, ofereix diversos tutorials d’eines que permeten treballar en aquest àmbit. La web recull també el Llibre blanc de la visualització de dades, així com nombrosos mapes i infografies d’exemple fets a través de diferents eines i també diferents recomanacions per a visualitzar dades, que poden ser molt útils.

Per què serveix la visualització de dades

La visualització de dades es basa en ordenar les dades i comunicar-les de manera entenedora i senzilla, mitjançant gràfics. Gràcies a la visualització de dades es pot comprendre la relació que existeix entre tendències socials, econòmiques o demogràfiques, representar-les en un mapa, creuar dades de diverses procedències, endevinar tendències futures i extreure’n conclusions.

En aquest sentit, el TERMCAT ha presentat també la terminologia per la visualització de dades, que pretén ser un diccionari amb una cinquantena de termes en català, castellà i anglès, amb notes i imatges, si escau, corresponents als principals formats de visualització més utilitzats a dia d’avui.