El departament d’empresa de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nova eina que permet consultar dades sobre els polígons industrials de tot el territori. La Generalitat i les quatre diputacions catalanes, conjuntament amb els Ajuntaments han col·laborat en el desenvolupament del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica.

La informació es pot consultar a nivell d’àmbit territorial, comarca i municipi i permet accedir a la georeferenciació dels polígons així com a les fitxes individuals de cadascun d’ells.

A la comarca de l’Anoia hi trobem un total de 29 polígons, amb 655 hectàrees, que acullen 759 empreses.

Es pot consultar la web del cens de polígons en aquest enllaç.