La Diputació de Barcelona ha publicat l’informe titulat ‘Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona’, corresponent a l’any 2018. L’objectiu de l’estudi és radiografiar l’estructura productiva de les comarques de la demarcació de Barcelona, identificant-ne les principals empreses i sectors.

L’estudi, elaborat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, es basa en l’explotació de dades del registre mercantil i mostra una visió global del teixit productiu comarcal. L’any de referència de les dades és el 2016.

A més ofereix, de manera estructurada, informació empresarial de les dotze comarques de la demarcació de Barcelona. En quan a l’Anoia, l’informe destaca el pes del sector industrial (40% de la facturació prové d’empreses d’aquest sector), tot i que els principals subsectors per facturació corresponen als serveis.

Es pot consultar l’estudi complet en aquest enllaç, així com també podeu consultar-ne un document de resum del contingut.