Ja es pot descarregar a la web www.observatorianoia.cat l’informe Igualada en xifres 2016. Es tracta d’un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la recopilació de dades demogràfiques, de mercat de treball, teixit productiu i habitatge dels darrers anys, entre d’altres. L’Informe conté més de 250 gràfics, 30 taules i 10 mapes, per tal de representar diferents aspectes de l’evolució d’aquestes variables.

A més, en alguns casos, ofereix també la desagregació inframunicipal de les dades, quan aquestes ho permeten. En alguns casos, també es presenten comparatives de variables i indicadors  amb diferents ciutats de l’entorn d’Igualada.

L’informe Igualada en xifres es suma, doncs, a la publicació anual de l’Informe Econòmic de l’Anoia, realitzada també per l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, contribuint així a l’objectiu facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil.

L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.