La Diputació de Barcelona ha publicat l’edició 2019 de l’informe titulat ‘Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona’. L’objectiu de l’estudi, elaborat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, és radiografiar l’estructura productiva de totes les comarques, identificant les principals empreses de la demarcació. Es basa en l’explotació de dades del registre mercantil i mostra una visió global del teixit productiu comarcal. L’any de referència de les dades és el 2017.

En quan als resultats de l’Anoia, dos dels trenta-tres municipis de la comarca (Igualada i Sta. Maria de Miralles) concentren gairebé la meitat de la facturació total del teixit empresarial anoienc.

El 38,1% dels 3.872 milions d’euros que facturen les 1.780 empreses de la comarca procedeix de la indústria. Dels 1.476 milions d’euros de facturació de la indústria; 309 milions d’euros procedeixen del sector tèxtil, confecció, cuir i calçat; 302 milions d’euros del paper i arts gràfiques i 197 milions d’euros del sector de la indústria de fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport.

De les deu primeres empreses amb major volum de facturació, només una està ubicada a Igualada. De la resta, tres estan a La Pobla de Claramunt, dues a Santa Maria de Miralles, dues a Òdena, una a Masquefa i una a Calaf.

Es pot consultar i descarregar l’estudi en aquest enllaç.