Consulta les dades de les fitxes municipals del 2016

Ja pots trobar a l’apartat “Fitxes municipals” les dades actualitzades a l’any 2016 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia. Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així, fa...