Notícies

Un recull de les últimes notícies rellevants

Nova edició de l’informe econòmic

Ja es pot descarregar la darrera edició de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquest informe és una publicació amb més de 20 anys de continuïtat, que repassa  l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys a la comarca de l’Anoia....

Novetats en les fitxes municipals de l’Anoia 2021

Ja es poden consultar les “Fitxes municipals” amb les dades actualitzades a l’any 2021 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia. Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així,...

Actualitzacions de dades de l’observatori

L’Observatori socioeconòmic de l’Anoia ha procedit a actualitzar algunes dels seus apartats principals. Així, els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de...

Nova edició de l’informe Igualada en xifres

Una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2020, ja es troba disponible a la web. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la...

Actualització de l’informe econòmic anual

Ja es troba disponible una nova edició de l’Informe Econòmic Anual de l’Anoia. Aquest informe és una publicació amb més de 20 anys de continuïtat, que repassa  l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys a la comarca de l’Anoia. L’informe...

Nova actualització de les fitxes municipals de l’Anoia

Ja pots trobar a l’apartat “Fitxes municipals” les dades actualitzades a l’any 2020 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia. Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així, fa...

La Diputació de Barcelona impulsa l’eina MesuraDEL

La Diputació de Barcelona ha impulsat una nova eina de mesura i anàlisi del desenvolupament econòmic local: el MesuraDEL. Aquesta eina, disponible des de la base de dades local HERMES, ofereix informació del grau d’assoliment dels municipis, sistemes...