Ja pots trobar a l’apartat “Fitxes municipals” les dades actualitzades a l’any 2019 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia.

Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així, fa un repàs a la composició demogràfica del municipi i la seva evolució entre els anys 2008 i 2019, tot comparant-lo amb la mitjana anoienca i comarcal. També repassa la situació del mercat laboral, fent referència a la població activa del municipi i les seves característiques, així com la distribució per sectors d’assalariats i autònoms del municipi. L’evolució de les dades de contractació i d’atur també són objecte del recull. Igualment, es fa un apunt del teixit productiu del municipi, amb l’evolució del nombre d’empreses per sectors i tamany. Finalment es representen algunes variables relatives a l’habitatge, com són els habitatges iniciats i acabats al municipi, el nombre de contractes de lloguer i el seu preu mitjà.

Generalment, les dades es presenten en una sèrie històrica des de l’any 2008 i es representen en diferents taules i gràfics, amb l’opció de descarregar-se la fitxa relativa a cada municipi en format PDF.