Observatori Socioeconòmic de l'Anoia

L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants de la comarca, per ajudar a la presa de decisions.

Informe Econòmic Anual

Descarrega’t la darrera versió publicada de l’informe

Igualada en xifres

Descarrega’t la darrera versió de l’informe Igualada en xifres

Mapes temàtics

Visualitza la representació territorial de diferents variables socioeconòmiques

Taules en format *.csv

Descarrega’t les taules de síntesi de les diferents variables socioeconòmiques comarcals

Últimes notícies

Novetats en les fitxes municipals de l’Anoia 2021

Ja es poden consultar les “Fitxes municipals” amb les dades actualitzades a l’any 2021 pels 33 municipis de la comarca de l’Anoia. Les fitxes municipals són una eina que recull algunes variables socioeconòmiques relatives a cada un dels municipis de la comarca. Així,...

Actualitzacions de dades de l’observatori

L’Observatori socioeconòmic de l’Anoia ha procedit a actualitzar algunes dels seus apartats principals. Així, els apartats “Mapes temàtics” i “Taules descarregables” de la web l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia han estat actualitzats, incorporant les dades de...

Nova edició de l’informe Igualada en xifres

Una nova versió de l’informe Igualada en xifres, amb totes les dades actualitzades a l’any 2020, ja es troba disponible a la web. L’informe és un recull de l’evolució socioeconòmica de diferents variables i indicadors de la ciutat d’Igualada, a partir de la...