Actualment estàs visualitzant dades de:

Capellades

Fitxa Municipal

Fitxa municipal de Capellades – any de referència: 2022

La fitxa municipal és un document que aplega les principals variables i indicadors del municipi en qüestió, amb taules i gràfics, en format PDF. En ella, hi trobem una aproximació a la demografia del municipi, així com alguns aspectes del mercat de treball, teixit productiu i habitatge. Les dades han estat extretes de les fonts de dades habituals. Podeu descarregar-vos la fitxa en format PDF amb el botó de la dreta, així com seleccionar altres municipis en el menú desplegable de la part superior de la pàgina.