Actualment estàs visualitzant dades de:

Síntesi d'indicadors

Recull de diferents variables i indicadors per municipi

Useu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar les columnes que vulgueu. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.

 

Síntesi indicadors 2022

Generated by wpDataTables