Actualment estàs visualitzant dades de:

Demografia

Població segons padró d'habitants i població resident a l'estranger per municipi

Useu el filtre per seleccionar un municipi en concret o bé una àrea comarcal. També podeu seleccionar / deseleccionar les columnes que vulgueu. Al final, amb la selecció obtinguda, podeu descarregar-vos el fitxer amb la informació corresponent (en format *.csv o *.xlsx). Podeu consultar també l’apartat fonts de dades per veure una descripció de les variables i les fonts originàries de la informació.

Població 2000-2022

Generated by wpDataTables

Població resident estranger 2009-2022

Generated by wpDataTables