Ja està disponible la darrera versió de l’Informe econòmic de l’Anoia

abr. 13, 2017

Ja es pot consultar l’edició de l’any 2016 de l’Informe Econòmic Anual  de l’Anoia. L’informe recull l’evolució a l’Anoia de les principals variables socioeconòmiques dels darrers anys, a través d’indicadors demogràfics, del mercat de treball, del teixit productiu i de l’habitatge, entre d’altres. Es tracta d’una publicació de més de 15 anys de continuïtat,  amb més de 250 gràfics, prop de 40 taules i una desena de mapes, recollits en més de 200 pàgines. També es pot consultar un document de síntesi i resum, que recull les principals dades del propi informe.

L’informe econòmic és la principal publicació de l’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia, que té per objectiu facilitar i difondre informació socioeconòmica a qualsevol persona o entitat a qui pugui ser-li útil. La seva tasca consisteix en recopilar, difondre i analitzar variables socioeconòmiques i ocupacionals a fi efecte de poder disposar de dades fiables sobre la realitat socioeconòmica local. L’Observatori, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada, forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona, que coordina els diferents observatoris locals i comarcals a nivell de la demarcació de Barcelona.
Podeu consultar o descarregar-vos l’informe en aquest enllaç, així com també consultar els darrers informes publicats a l’apartat “informes socioeconòmics” a la web.