Es publica l’informe Igualada en xifres 2015

set. 5, 2016

Ja està disponible l’informe Igualada en xifres 2015. Es tracta d’un producte de nova creació de l’Observatori Socieconòmic de l’Anoia. És un informe que pretén recollir les principals dades socioeconòmiques relatives a la ciutat d’Igualada i la seva evolució en els darrers anys. Segueix bàsicament l’estructura de l’Informe Econòmic Anual, però amb dades locals. Així, repassa dades demogràfiques, del mercat de treball, del teixit productiu i de l’habitatge a la ciutat.

La informació es presenta en més de 270 gràfics, 30 taules i 9 mapes que fan referència a la situació socioeconòmica a la ciutat d’Igualada. A més, inclou dades inframunicipals de les seccions censals d’Igualada, a més de dades relatives als ensenyaments de la ciutat.

Podeu descarregar-vos directament l’informe del 2015 en aquest enllaç o bé a la secció Igualada en xifres de la web de l’Observatori.