Notícies

Un recull de les últimes notícies rellevants

Es presenta una web sobre estudis locals

La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha impulsat un nou web d’estudis locals, que permet consultar on-line els diferents estudis socioeconòmics que fan referència a la demarcació de Barcelona i al seu territori a mode de base...

L’Observatori estrena nova web

L’Observatori Socioeconòmic de l’Anoia estrena nova web, desenvolupada per l’agència creativa digital igualadina Creagia. Es tracta d’una web que pretén recopilar, d’una banda els diferents informes publicats per l’Observatori, ja...

Nova edició de l’informe territorial de la província

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona acaben de publicar una nova edició de l’Informe Territorial de la província, una eina d’informació econòmica local que ofereix una visió àmplia de l’evolució i l’estructura econòmica de la...

Es publica l’informe Igualada en xifres 2015

Ja està disponible l’informe Igualada en xifres 2015. Es tracta d’un producte de nova creació de l’Observatori Socieconòmic de l’Anoia. És un informe que pretén recollir les principals dades socioeconòmiques relatives a la ciutat d’Igualada i la seva evolució en...

Un any més es publica l’Informe Econòmic Anual

Ja ha sortit una nova edició de l’Informe Econòmic Anual, l’informe que recull anualment els principals indicadors socioeconòmics de la comarca, i que s’actualitza any a any. L’informe és una síntesi de l’evolució socioeconòmica de la comarca, amb la majoria de dades...